رُ نوشت

آبیست…

آبی ست چیزی روشن در چشم هایت می روید باغی روشن از دست هایت من با اشک از چشمان تو می ریزم با باغ از دستان تو می رویم چیزی تا صبح فردا نمانده ماییم و صد قصه ی نخوانده باید از شهر تیره بگریزیم باید با قصه ها در...

کاسه شعر

کاسـه ی شعـرم
از دسـت تـو افتـاد و شکسـت
عاشقان
فرصت خوبیسـت!!
غـزل جمع کنیـد

فكرِ تو

دلم جز فكرِ تو راهي بلد نيست
همه هستن ولي انگار كسي نيست
دارم ميخندم و بغض تو گلومه
با اين ناباوري كارم تمومه
من از دستات ديگه دورم هميشه
از اين بدتر مگه ميتونه؟؟ميشه؟؟

اشتباه

يه جا يه اشتباهي شد..تهِ دنياي ما اين نيست
ببخشيد..عادتِ ديگه!واسم من گفتن آسون نيست

اشک من

ز اشک من چه میدانی؟گرانیهای دردم را ز طوفان شبنمی دیدی ز دریا گوهری دیدی تو را حق میدهم ای غم که دست از من نمیداری که با کمتر کسی اینسان دل غم پروری دیدی مرا ای باغبان دل،اگر سوزی سزاوارم که در گلشن نهالِ خشکِ...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.